Lồng thép mạ kẽm có nắp đậy


Lồng thép mạ kẽm có nắp đậy 

Kích thước ngoài

1200 x 1000 x 900 mm

Đường kính thép

6 mm

 

Kích thước mắt lưới

50 x 50 mm 

50 x 100 mm 

Loại sản phẩm

Không bánh xe

Có bánh xe

 

 Thiết kế cơ động, có thể xếp gọn

  • Các sọt lưới có thể xếp chồng lên nha

Viết bình luận